domingo, 5 de octubre de 2014

Deures

Pag.23. Num 17
17. Uneix les paraules següents amb la definició corresponent d'entre les que et proposem.


Sibil.lí: Misterios, enigmàtic.
Apol.lini: Dit d'un home ben plantat. 
Omafalitis: Inflamació del llombrígol, que es presenta en els nadons.
Pitonissa: Dona inspirada que prediu el futur.
Sismograf: Instrument destinat a emrregistrar les ones sísmiques.

No hay comentarios: