miércoles, 1 de octubre de 2014

deures

activitat 11 pag 17. 11.Busca en el text llatí de Numa Pompili de la pàgina anterior les paraules de les quals han derivat els mots catalans següents: a)lesgislacó-legislatiu-legítim=leges b)còmput-computadora-computar=computatione c)temple-templet=templa d)secundari-secundar-segon=secundus e)dècada-desena-decenni=decem

1 comentario:

Gabriel Almirante Gragera dijo...

El que acabes de fer es diu etimologia establint una relació directa entre mots actuals i els originaris dels quals deriven. Els grups de paraules resultants s'anomenen famílies etimològiques. Molt bé