jueves, 2 de octubre de 2014

deures profetes

activitat 18 pag 24.

18.En l'Antic Testament trobem els profetes,que suposadament tenien el do de predir el futur.Digues-ne el nom d'alguns.

Ab Abdies
Ag Ageu
Am Amós
Ez Ezequiel
Ha Habacuc
Is Isaïes
Jl Joel
Jo Jonàs
Jr Jeremies
Mi Miquees
Ml Malaquies
Na Nahum
Os Osees
Za Zacaries

http://www.treballadors.org/aco/sites/default/files/23_els_profetes_catala.pdf

No hay comentarios: