Cultura clàssica ESO

Cultura clàssica d'ESO

Optativa de cultura clàssica i la normativa d'ESO

 1. Principis generals, finalitat i objectius de l'ESO.
 2. Competències bàsiques de l'ESO.
 3. Optativa de cultura clàssica segons la normativa.

Continguts

 1. Grècia i Roma com a civilitzacions històriques.
 2. Herència de la cultura clàssica.
  1. L'alfabet grec en les matemàtiques, astronomia, etc. En youtube.
  2. El lèxic científico-tècnic.
   1. La paraula Europa en youtube.
  3. Llatinismes i expressions llatines d'ús freqüent: Llista per a les PAUWikipedia.
 3. Iniciació als elements bàsics de les llengües i literatures grega i llatina.
  1. L'alfabet grec. Quadre alfabet grec.
  2. Nocions bàsiques de fonètica i ortografia.
  3. Nocions de grec modern. Lliçons bàsiques en youtubePronunciació grec modern en youtube.
  4. L'alfabet llatí.
   1. Origen de l'alfabet llatí i evolució de les lletres.
   2. Grafia i pronunciació clàssica.
   3. Cançons llatines conegudes. Carmina Burana: O fortuna i altres; El Bosco: Nirvana, Angelis
No hay comentarios: