lunes, 1 de julio de 2013

Transliteració i transcripció

 1. Definició de transliteració segons el GDLC: f. LING Escriptura dels mots d'una llengua determinada amb els signes d'un alfabet diferent.
 2. Definició de transcripció segons el GDLCLING Correspondència d'unes unitats gràfiques a les diferents unitats discretes o formes d'una llengua parlada, sovint mitjançant l'alfabet fonètic internacional o qualsevol altre alfabet fonètic convencional, que, a diferència de l'alfabet ordinari de cada llengua, intenta de representar en forma gràfica tots els sons, sense afegir-hi ni suprimir-ne res.
 3. Diferencias entre transliteración y transcripción según Wikipedia en castellano.
 4. Exemples actuals pràctics per diferenciar transliteració i transcripció en el Fil d'aracne.
 5. TRANSCRIPCIO I TRANSLITERACIO DELS NOMS DELS PRINCIPALS VASOS GRECS, a càrrec d'Alberich i Ros.
 6. Normes bàsiques de transcripció. Quadre amb alfabet i equivalències

 7. Transcripción de diptongos: 
 8. Pràctiques: PALLADIUM

.

Nocions bàsiques de fonètica i ortografia

 1. Alfabet grec: 
 2. Sistema vocàlic:
 3. Sistema consonàntic: 
 4. Escriptura de la Ny
 5. Escriptura de la Sigma
 6. Pronunciació de la Ypsilon
 7. Escriptura de Consonant Oclusiva + Sigma
 8. Altres signes ortogràfics:
 9. Fonts: MEC PALLADIVM, Wikipedia: Alfabeto Griego, Alfabeto Fonético Internacional