lunes, 1 de julio de 2013

Transliteració i transcripció

  1. Definició de transliteració segons el GDLC: f. LING Escriptura dels mots d'una llengua determinada amb els signes d'un alfabet diferent.
  2. Definició de transcripció segons el GDLCLING Correspondència d'unes unitats gràfiques a les diferents unitats discretes o formes d'una llengua parlada, sovint mitjançant l'alfabet fonètic internacional o qualsevol altre alfabet fonètic convencional, que, a diferència de l'alfabet ordinari de cada llengua, intenta de representar en forma gràfica tots els sons, sense afegir-hi ni suprimir-ne res.
  3. Diferencias entre transliteración y transcripción según Wikipedia en castellano.
  4. Exemples actuals pràctics per diferenciar transliteració i transcripció en el Fil d'aracne.
  5. TRANSCRIPCIO I TRANSLITERACIO DELS NOMS DELS PRINCIPALS VASOS GRECS, a càrrec d'Alberich i Ros.
  6. Normes bàsiques de transcripció. Quadre amb alfabet i equivalències

  7. Transcripción de diptongos: 
  8. Pràctiques: PALLADIUM

.

No hay comentarios: