lunes, 1 de julio de 2013

Nocions bàsiques de fonètica i ortografia

  1. Alfabet grec: 
  2. Sistema vocàlic:
  3. Sistema consonàntic: 
  4. Escriptura de la Ny
  5. Escriptura de la Sigma
  6. Pronunciació de la Ypsilon
  7. Escriptura de Consonant Oclusiva + Sigma
  8. Altres signes ortogràfics:
  9. Fonts: MEC PALLADIVM, Wikipedia: Alfabeto Griego, Alfabeto Fonético Internacional

No hay comentarios: