domingo, 30 de junio de 2013

Alfabet grec

 1. Quadre de l'alfabet grec amb equivalències.
 2. Origen fenici: història i mite. En youtube: origen fenicialfabet jònic.
 3. Evolució gràfica de les lletres gregues llatines (web de Robert Fradkin (University of Maryland).
 4. Grafia de les minúscules i majúscules. En youtube.
 5. Nom de les lletres i pronunciacióAprendre la pronunciació i la grafia amb The Beatles en youtubePronunciació grec modern en youtube.
 6. Per practicar l'alfabet grec.
  1. L'alfabet grec (en català): aplicació d'Àurea Pérez per aprendre l'alfabet grec amb activitats sobre els noms de les lletres, el sons, les majúscules i les minúscules i la seva transcripció i transliteració.
  2. Leer griego es fácil (en castellà): presentació de l'alfabet grec realitzada per Ana Ovando.
  3. Alfabeto griego (en castellà): pràctica sobre el nom i la grafia de les lletres a Lexiquetos.

No hay comentarios: