domingo, 5 de octubre de 2014

deures de llatí

11.Busca en el text llatí de Numa Pompili de la pàgina anterior les paraules de les quals han derivat els mots catalans.

 a)Lislació-legistaltiu-legítim = leges
 b)Cmput-computadora-computar = computatione
 c)Tmple-templet = templa 
d)Sendari-secundar-segon = secundus
 e)Dècada-desena-decenni = decem

No hay comentarios: