lunes, 6 de octubre de 2014

Deures de Llatí

18. En l'Antic Testament trobem els profetes, que suposadament tenien el do de predir el futur. Digues-ne el nom d'alguns.

A l'Antic Testament hi havien dos grups de profetes: els profetes majors i els profetes menors. Els profetes majors eren Isaïes, Jeramies, Lamentacions, Baruc, Ezequiel i Daniel. I els profetes menors eren Osees, Joel, Amós, Abdies, Jonás, Miquees, Nahúm, Sofonies, Ageu, Zacaries i Malaquías.

No hay comentarios: