domingo, 5 de octubre de 2014

Deures

Exercici 15 - Pàgina 20

Tot seguit tens dues inscripcions llatines trobades a Catalunya i la seva traducció:

A. Relaciona la inscripció amb la traducció correcta.
B. Prova de relacionar cada abreviatura o paraula de la inscripció amb la traducció corresponent.

L·CORNELIVS·G·F·GA·SECVNDVS AED·II·VIR
Q·CORNELIO·G·F·GAL·NIGRO·FRATRI
C·AEMILIO·L·F·GAL·PATRI
CORNELIAE·MATRI
NUMITORIAE·L·F·AVIAE

Trobada a Barcino ( Barcelona )
Luci Corneli Secundus, fill de Gai, de la tribu Galèria, edil, duumvir, ( dedica aquesta inscripció ) al seu germà Quint Corneli Niger, fill de Gai, de la tribu Galèria, al seu pare Gai Emili, fill de Luci, de la tribu Galèria, a la seva mare Cornèlia i a la seva àvia Numitòria, filla de Luci.


IMP·CAE·M·IV                                COS·PRO·COS
LIO·PHILIPPO                                 ORDO·DECVR
PIO·FELICI·IN                                 BAETVL·DEVO
VICTO·AVGVSTO                          TVS·NUMINI
PONTIF·M                                        MAIESTATIQVE
TRIB·POTEST·P·P                          EIVS

Trobada a Baetulo ( Badalona )
A l'emperador Cèsar Marc Juli Filip, Pius, Felix, invicte August, pontífex màxim, amb la potestat tribunìcia, pare de la pàtria, cònsol, procònsol, l'orde dels decurions de Baetulo, devot del seu numen i de la seva majestat ( dedica aquesta inscripció ).


C. A quina tribu pertanyen Luci Corneli Secundus i la seva família ? 

    Pertanyen a la tribu Galèria.

D. Qui dedica la inscripció a l'emperador Filip ? 

    La seva majestat.

1 comentario:

Gabriel Almirante Gragera dijo...

Bé, Qurat, però no has fet l'activitat B), i a la D) qui dedica la inscripció és l'orde dels decurions de Baetulo, una mena de govern local.