lunes, 26 de noviembre de 2007

ESO. Mitologia clàssica. Avaluació

ESO. Mitologia clàssica. Avaluació.

Estructura de l'examen, baremació i criteris d'avaluació.

Es valorarà la bona presentació, la cal·ligrafa i l'ortografia.

Exercicis i baremació:
1. Qüestió teòrica sobre pensament mític i racional. [1 punt]
2. Qüestió teòrica sobre c
oncepte de mite. [1 punt]
3. Qüestió pràctica sobre l'origen del món segons Hesíode: omplir forats. [1 punt]
4.
Qüestió pràctica sobre el judici de Paris i la continuació mítica. [1 punt]
5.
8 qüestions teòriques sobre la Ilíada: temàtica, personatges, mitologia. [2 punts]
6.
Qüestió teòrica sobre tragèdia i mitologia. [1 punt]
7. Relacionar amb fletxes personatges de la Ilíada amb el seu lloc d'origen i el seu paper. [1 punt]
8.
A partir d'un text sobre el sacrifici d'Ifigènia respondre a unes qüestions sobre personatges, història i relació amb la guerra de Troia. [1 punt]
9.
Identificar episodis i personatges referits en 4 il·lustracions relacionades amb la guerra de Troia. [1 punt]

No hay comentarios: