viernes, 16 de noviembre de 2007

ESO. Arrels clàssiques del lèxic. Avaluació

ESO. Arrels clàssiques del lèxic. Avaluació
CV 2n. ESO 1ª PROVA
1r. Quadrim. 19-11-2007

Criteris generals:
1) Es valorarà positivament la bona presentació, la cal·ligrafia (tant en escriptura pròpia com en escriptura grega) i l’ortografia.
2) També es valorarà positivament que els ètims s’escriguin en alfabet grec quan calgui.
3) És necessari l’ús d’un diccionari etimològic i/o vocabularis.


Exercici 1. [1 punt]
Significat de prefixos i sufixos d’origen grec i llatí
Triar entre diferents significats l’apropiat i posar-lo al costat de cada prefix o sufix com en el model.
Ex: teo- = déu


Exercici 2. [2 punts]
Derivats etimològics pertanyents a l’àmbit semàntic de la família i les edats
Omplir els buits amb un derivat etimològic del mot que està entre parèntesis al final de cada oració per tal que aquesta tingui sentit com en el model proposat:

Ex: Ròmul va cometre _________________ matant el seu germà Rem (frater).
Solució: fratricidi.


Exercici 3. [2 punts]
Derivats etimològics pertanyents a l’àmbit semàntic de la ciutat i la política
Omplir els buits amb un derivat etimològic del mot que està entre parèntesis al final de cada oració per tal que aquesta tingui sentit com en el model proposat:

Ex: Tots els transports ______________________ de Barcelona han estat afectats per les grans obres d'infraestructura (polis)
Solució: metropolitans.


Exercici 4. [3 punts, anàlisi 1,5 punts / definició: 1,5 punts]
Anàlisi i definició etimològiques. Alfabet grec.
Esbrinar quins elements componen els mots proposats, llengua d'origen dels elements (ètim), i què volien dir en la llengua d'origen. Al final s’ha de fer una definició etimològica combinant els significats com en el paradigma següent:

Ex.: oligarquia = olig- < gr oligos (pocs) + -arquia < gr arche (govern) Definició: “govern d'uns pocs”
(Es valorarà que se sàpiga escriure els ètims en grec)

Exercici 5. [1 punt]
Lèxic pertanyent a l’àmbit semàntic de l’anatomia i la medicina.
Respondre quina part del cos tindria afectada un pacient que patís les dolèncias proposades.

Exemple: neuralgia: nervis


Exercici 6. [1 punt]
Lèxic pertanyent a l’àmbit semàntic de l’anatomia i la medicina.
Respondre quin especialista de la medicina visitaria un pacient afectat d’una malaltia relacionada amb parts del cos humà.

Exemple: dents: odontòleg

No hay comentarios: