viernes, 23 de noviembre de 2007

Batx Grec Segon Programa setmanal

Batxillerat Grec Segon
Programa setmanal

Setmana: del 27 al 30 de novembre de 2007
Dimarts 27
Acabar de corregir textos
- El grec i Internet. Principals portals de clàssiques:
o Laberint.
o Palladium
- Gramàtica: Comparatius i superlatius en el portal del Laberint.
- Pràctica: Exercicis del llibre pàg. 156-157: 1,2, 3, 4 i 5.

Dimecres 28-11-2007
Continuació i pràctica exercicis Comparatius i superlatius.

Divendres 30-11-2007
Corregir Exercici de traducció pàg 159: 6


Setmana: del al de desembre de 2007
Dimarts 04-12-2007
Avaluació: prova de traducció i anàlisi morfosintàctic. Descripció:
- Traduir un text de 2 línies d’extensió. [8 punts]
- Anàlisi morfosintàctica d’una de les oracions del text. [2 punts]
És indispensable l'ús de diccionari.

Dimecres 05-12-2007
Correcció de l'examen.
Comentaris sobre les qualificacions del trimestre

No hay comentarios: