lunes, 14 de abril de 2008

Batx Grec. Unitat 5. Traducció, sintaxi, morfologia i etimologia. Avaluació

Unitat 5. Traducció, sintaxi, morfologia i etimologia. Avaluació

Estructura i fonts webgràfiques d'estudi:

La prova consta de quatre exercicis:

1) Traduir un text en grec de 2 línies d’extensió. El resultat ha de ser un text en català o castellà legible i amb coherència sintàctica. Aquesta prova requereix l’ús de diccionaris, els quals seran facilitats pel Seminari de Clàssiques [4 punts];
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg121ca1.php
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg121bd01.php

2) Resoldre quatre qüestions de sintaxi sobre el mateix text [2 punts];
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/graecia/graecia.htm
i clicar: Sintaxi / Casos i funcions (primer nivell)
o bé:
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg122ca1.php

3) Resoldre dues qüestions de morfologia, una consistent a conjugar el present d’imperatiu d’un verb aparegut en el text, i l’altra a declinar un Sintagma Nominal del mateix text [2 punts];
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/graecia/graecia.htm
i clicar: Gramàtica grega / Morfologia / Tercera declinació (atemàtics)
Sobre l'imperatiu:
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg113bd06.php
Y buscar "Presente de Imperativo" en el menú.

i 4) Resoldre una qüestió sobre etimologia inversa consistent a buscar dos derivats etimològics a partir de quatre mots grecs apareguts en la unitat o en el text de l'examen.
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/graecia/graecia.htm
i clicar Gramàtica grega / Fonètica i escriptura / La transcripció del grec al català: normes bàsiques
o bé:
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/0_alumnos/espl00.php
y clicar en APLICACIONES / Buscador de lexemas (no usar la tecla INTRO, sino clicar con el ratón sobre el icono "Buscar" después de introducir la palabra)

No hay comentarios: