jueves, 24 de abril de 2008

ESO 2n. Arrels clàssiques. Laboratori de paraules

IES Baldiri Guilera curs 2007-2008

Nom de l’activitat
Laboratori de paraules.

Objectius
Reconèixer paraules d’arrel grecollatina.
Reconèixer prèstecs lingüístics d’altres llengües.
Esbrinar l’origen i el significat etimològic d’aquests mots.
Reconèixer les famílies lèxiques a les quals pertanyen.
Esbrinar-ne la freqüència d’ús a Internet.
Assimilar l’hàbit de citar les fonts consultades.
Aprendre a usar un escàner (objectiu secundari).
Elaborar un treball amb els resultats obtinguts.
Valorar la diversitat lèxica de les nostres llengües.

Grup destinataris
ESO 2n Arrels clàssiques del lèxic (variable). L’activitat està dissenyada perquè sigui elaborada en grups de dos alumnes. Llistat de parelles ordenades alfabèticament i amb assignació d’ordinadors:
Del Mor Dur & Ver Luc. Ordinador 0
Góm Pri & Val Den. Ordinador 1
Mar Góm & Pas Alc. Ordinador 2
Mar Con & Tri Dur. Ordinador 5
Mar Mac & Mol Urb. Ordinador 4
Mor Cañ & Sol Coc. Ordinador 3
San Jor & Osei Ele. Ordinador 6
Viñ Nog & Gue Ten. Ordinador

Lloc
Biblioteca i aula d’informàtica amb escàner.

Objecte d’estudi
Paraules pertanyents a diferents camps semàntics com la sexualitat, la salut, el cos i la seva imatge i altres temes especialment significatius de l’adolescència.

Temporització
4-6 sessions d’1 hora : una per a la presentació de l’activitat i la metodologia, l’assignació d’ordinadors i la posta en marxa amb exemples ; tres o quatre més per a la investigació i l’estudi ; i una última per a la redacció del treball.

Metodologia
Després de fer una lectura acurada dels textos proposats i que es troben publicats a la xarxa d’Internet, els alumnes han de reconèixer les paraules més significatives per definir els aspectes clau del tema escollit i a partir d’aquestes fer-ne una petita investigació etimològica mitjançant diccionaris etimològics convencionals i/o virtuals, glossaris i altres fonts d’informació com buscadors d’Internet. El nombre de paraules pot oscil·lar entre 10 i 20 paraules i s’han de citar les fonts consultades.


Temes a escollir

1) Sexualitat i anticonceptius
http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/salutjove/cssexu0.htm

2) Sexualidad
http://www.clikasalud.com/jovenes/sexualidad/

3) Diversidad sexual
http://www.letraese.org.mx/diversidadsexual.htm

4) Educació sexual i afectiva
http://www.xtec.cat/~imarias/projecte.htm

5) Pircing i tatuatge
http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/salutimalaltia/csfaq_8.htm

6) Acné
http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/12_16/joves_acne.html

7) Drogues
http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/salutjove/cssjdro.htmhttp://www.clikasalud.com/jovenes/drogas/

8) Altres temes
http://www.xtec.cat/recursos/salut/index.htm

Diccionarios y otras herramientas etimológicas
Corominas, Joan Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Gredos (aportat pel Seminari de llengües clàssiques)
http://es.wikipedia.org/wiki/Portada (Wikipedia)
http://www.dicciomed.es/php/diccio.php (Diccionario médico)
http://iesgarciamorato.org/Diccionario.htm (glosario)
http://jamillan.wiki.mailxmail.com/DiccionarioEtimol glosario)
http://www.juegosdepalabras.com/etimologia/etimologia.htm (Breve diccionario etimológico. Juego de palabras)
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc313ap01.htm (Buscador de lexemas de Palladium)

Ejemplos
Palabra: hermafrodita

1) WIKIPEDIA
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita

2) Etimología de la palabra según Corominas.
Escanear o copiar el artículo del diccionario de Corominas. Anotar el año en que está testimoniada su primera aparición.
Etimología “afrodisiaco” según otra fuente:
http://etimologias.dechile.net/?afrodisi.aco

3) Según Corominas la palabra pertenece a dos familias léxicas, la descendiente del término Hermes, dios del comercio, y la descendiente del término Afrodita, diosa del amor. A su misma familia léxica, por parte de Hermes, pertenecen términos como "hermético, hermetismo y hermeticidad", con el significado de “oculto, impenetrable”. Por parte de Afrodita es pariente de términos como “afrodisíaco, anafrodisia, anafrodita” con el significado de “amor sexual”.

4) Frecuencia de uso, medida en número de páginas donde aparece el término.


Frecuencia de uso según diversos buscadores de Internet.

Google en castellano

Google en català

Xtec

Yahoo, etc.

hermafrodita

279.000

732

26

384.000

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Hombre que siente atracción sexual por personas de su mismo sexo biológico

* Uso: Malsonante y fuertemente despectivo. Úsase también como adjetivo.
* Sinónimos: Para una lista de sinónimos, véase Wikcionario:gay/Sinónimos


FUENTE: http://es.wiktionary.org/wiki/puto

Anónimo dijo...

Greetings

I just wanted to say hi :)