lunes, 14 de abril de 2008

ESO. Iniciació al llatí. Unitat 1. Avaluació

ESO. Iniciació al llatí. Unitat 1. Avaluació

Estructura de la prova i fonts webgràfiques d'estudi:

La prova consta de 5 exercicis:

1) Omplir un text sobre l'origen i la filiació de les llengües d'Europa. Posar especial èmfasi en la filiació del català i el castellà i la seva família lingüística i les altres llengües d'Espanya. [2 punts]
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_de_Europa

2) Omplir un text sobre l'origen de l'alfabet llatí. [1 punt]
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto#Origen

3) Lectura d'un text en llatí de 2 línies d'extensió segons la pronunciació clàssica. [2 punts]
http://www.xtec.es/~sgiralt/labyrinthus/roma/roma.htm
Clicar LATINVM / L'alfabet llatí

4) Definir conceptes gramaticals d'una llengua flexiva com: declinació, cas, funcions sintàctiques associades, etc, amb exemples. [2 punts]
http://www.xtec.net/~sgiralt/labyrinthus/flash/declinat.html i
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/lingua/casus1.htm

5) Triar en cada frase entre el Nominatiu i l'Acusatiu de la paraula proposada i omplir el forat d'una frase per tal que aquesta tingui sentit i coherència sintàctica, tal com en el model proposat. [3 punts]

bestia-
Vir ___________ aggreditur. L'home ataca la bèstia.
SOLUCIÓ: Vir bestiam aggreditur

Hi ha una lliçó pràctica en forma de presentació Flash en el següent lloc:
http://www.xtec.net/~sgiralt/labyrinthus/flash/declinat.html

No hay comentarios: