lunes, 17 de diciembre de 2007

ESO 2n Arrels clàssiques del lèxic científic.

IES Baldiri Guilera.Seminari de Clàssiques

Arrels clàssiques del lèxic científic. Programació i criteris d'avaluació. Curs 2007-2008

Gabriel Almirante Gragera

Objectius

Continguts

Fets, conceptes i sistemes conceptuals
 1. Pervivència del grec i del llatí. Conceptes previs
 2. El vocabulari de les ciències històrico-socials
 3. L'alfabet grec. L'alfa privativa
 4. Lèxic de la medicina. Medicina i salut
 5. Expressions llatines
 6. Vocabulari de les ciències de la naturalesa
 7. Titulars premsa
 8. Preposicions. Composició
 9. Origen del nom dels elements químics
 10. Lèxic d'origen mitològic
 11. Hel·lenismes en cat-cast-francès-anglès-alemany
 12. Llistat de lexemes per ordre de freqüència

Procediments

 1. Ús de diccionaris etimològics.
 2. Ús de fonts etimològiques a la xarxa WEB.
 3. Confecció de mapes

Material didàctic

 • Se seguirà el següent mètode: Bescos-Romero, Arrels clàssiques del lèxic científic, Castellnou Edicions. Abreujat B.
 • Alternativament se seguirà el mètode: Capellà Margalida, Arrels clàssiques del lèxic científic..., Editorial Teide. Abreujat CM.
 • Fitxes i fotocòpies lliurades per a l’elaboració d’un dossier per part de l’alumne.
 • 2 glossaris, un d’arrels gregues i altre d’arrels llatines. CM p 135-144.
 • Diccionaris etimològics.
 • Selecció de pàgines web.
 • Llibres de text de diverses assignatures per buidar vocabulari.


Material complementari a la xarxa WEB.

Enllaços a la xarxa per a l’estudi de l’etimologia. Seran utilitzat com a material complementari. La selecció fa únicament referència a pàgines en català o castellà, fàcils de consultar, amb informació adequada a aquest nivell, i que tenen una relació directa amb els continguts d'aquest crèdit.

· Dicciomed.es. Diccionario médico-biológico (histórico y etimológico) de helenismos.

http://www.dicciomed.es/php/diccio.php

· Etimologia:

· Medicina i salut.

· Expressions llatines. Aforismos

· Toponimia. Toponímia a Catalunya, web oficial del Departament de Política Territorial de la Generalitat.
·
Onomàstica.
· Todo sobre nombres, portal de webs amb el significat dels noms propis. Curiosa, però poc científica.
· El ángel de la web, sembla més fiable -no molt més- que altres pàgines. Com a mínim és divertida.

Es pot dissenyar i confeccionar un joc anomenat Etymologicum. Les targetes (tipus Trivial) poden ser de quatre colors seguint els exemples següents.

verd: esbrinar l’ètim comú: hidrofòbia, pantofòbia, hematofòbia, fotofòbia.

groc: definició amb tres opcions. Inflamació de la boca: a) ortodòncia; b) estomatitis; c) odontàlgia.

blau: qüestions. De què s’alimenten els vermívors?

vermell: Definicions. Tendència a provocar incendis.

Simon’s Game és un joc de targetes que serveix per refrescar la memòria. A cada targeta hi ha una paraula o expressió. Es reparteixen les targetes entre els alumnes, el quals han de donar l’explicació adequada perquè els companys endevinin el contingut.


Criteris d’avaluació:

L'avaluació del crèdit es farà de la següent manera:

 • Continguts: Es faran 2-3 examens i altres activitats per avaluar els continguts assimilats. Aquest apartat valdrà un 60% de la nota del crèdit.
 • Procediments: Elaboració d’un dossier que contingui totes les activitats i exercicis plantejats. Es valorarà l’organització del material i la bona presentació, així com la cal·ligrafia i la correcció ortogràfica. El valor d’aquest apartat serà d’un 40% seguint la següent baremació:
  • Continguts 15%
  • Presentació (i/o caligrafia) 15%
   • (caligrafia només per als alumnes que presentin activitats escrites a mà)
  • Correcció ortogràfica 10%
 • Actituds: Seran valorades però no puntuades des d’un punt de vista acadèmic. Es valorarà el comportament correcte a classe, l'atenció, la disciplina i l'interès, valors que es donen per suposats.

Per aprovar el crèdit cal arribar a un 50% de la puntuació.

No hay comentarios: