martes, 30 de septiembre de 2014

akest estiu h anat de bakanseV per tota la bella Italia i el soud de FranVa. el primer dia bem biatgar arribant a Monako i al arribar la nit ben dormir a Labanua, Genoba. al dia segouent bem comenVar per beure Portofino, un bellisim port. meV tard bem anar a parar a Pisa on em baig mengar ouna pizza. per la tarda-nit enV bem situar-nos a Siena. la nit la bem pasar al Llak Trasimeno. al terser dia bem anar a Fihsole, al Mouseu Etrusk. per la ora de sopar o bem anar a parar a San Gimignano. a el alba del kuart dia bem bisitar la siutat de Firenze, per a mi la siutat meV maka de Italia. Baig pouiar el Kampanile de Giotto, entrar al Palatzzo Bekio i kreuar el riu Arno, pero el millor edifisi, el meV espektakular, eV el Battisterio di San Giobanni. la bisita a la isola Magiore del Llak Trasimen ba ser tranquila i per la tarda bem anar a parar a Kortona, on eV ba rodar la pelikula <<Sota el sol de la Toskana>>. al dia seguent, abans de anar a Roma, bem passar per Montepoulciano. ara si, A Roma bem estari doV dieV. bem beure elV mouseuV batikanoV, Kappella Sikstina e Basilika di San Pietro. per la tarda bem anar a la Fontana di trebi, Al panteo de Agripa, a la piazza nabona. al segon dia bem anar al Forum, al Kirk Roma, a la Buoka della Berita. el dia de Pompeia ba ser espectacular, podies saber kom era la sokietat de akella epoka. Bologna ba ser tranquil.la, tot i ke i abia molt ambient, kuan ens bem anar de Italia baig saber des del primer moment que tornare.

1 comentario:

Gabriel Almirante Gragera dijo...

Molt bé, Manel, bon exercici de transliteració inversa, però revisa la notació del so "s", que en grec fa servir dos signes diferents segons la posició que ocupi dins la paraula. Suposo que has observat que hi ha sons com el so palatal de "viatjar" difícil de reproduir amb alfabet grec. Només es tracta d'un joc.