jueves, 26 de junio de 2014

Llatí 4t d'ESO Deures d'estiu

A lliurar el primer dia hàbil del mes de setembre. Estan pensats per preparar l'examen de recuperació de setembre de l'alumnat que tingui pendent la matèria de llatí de 4t d'ESO. S'han de lliurar en forma de dossier grapat amb folis numerats i amb índex. No cal copiar els enunciats, només les solucions. En cas de dubte, es pot enviar correu al professor:

galmiran@xtec.cat
gabriel.almirante@gmail.com

Pàgina             Exercicis
11                   De l'1 al 4
15-17              3, 5, 7, 8, 10, 11
29                   De l'1 al 5
35-38              Del 2 al 10
41                   De l'11 al 13
45                   De l'1 al 7
49                   1, 2
50-52             Del 5 al 12
54                   13
56-57              15, 18
61                   De l'1 al 6
64-65             De l'1 al 9
66-70             Del 10 al 22
72-75             23, 24, 25, 26, 27, 28, 30
79                   1, 2, 3
83                   1, 2, 3
84-87              Del 7 al 16
88-89              17, 19, 20
95                   De l'1 al 7
98-103            De l'1 al 19
105                  21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
115                  De l'1 al 5
116-122          De l'1 al 18
127-129          19, 22, 23, 25, 26, 27
133                  De l'1 al 5
135-136          De l'1 a l'11
137-138          14, 15
141-143          17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

     

No hay comentarios: