lunes, 16 de febrero de 2009

Batx Grec. Unitat 4. Traducció, sintaxi, morfologia i etimologia. Avaluació

Batx Grec. Unitat 4. Traducció, sintaxi, morfologia i etimologia. Avaluació

Estructura i fonts webgràfiques d'estudi:

La prova consta de quatre exercicis:

1) Traduir unes frases soltes en grec contenint oracions d'infinitiu. El resultat ha de ser un text en català o castellà legible i amb coherència sintàctica. El lèxic no vist fins ara es dóna. [4 punts];
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg121ca1.php
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg121bd01.php
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/graecia/graecia.htm
(i en el menú clicar: Gramàtica Grega / Morfologia / L'infinitiu

2) Resoldre qüestions de sintaxi sobre el mateix text [2 punts];
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/graecia/graecia.htm
(i en el menú clicar: Gramàtica Grega / Sintaxi / Casos i funcions (primer nivell)
o bé:
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg122ca1.php

3) Resoldre qüestions de morfologia consistents a transformar formes verbals i/o nominals de les oracions traduïdes [2 punts];
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/graecia/graecia.htm
i en el menú clicar: Gramàtica grega / Morfologia / Tercera declinació (atemàtics)

i 4) Resoldre una qüestió sobre etimologia inversa consistent a buscar dos derivats etimològics a partir de quatre mots grecs apareguts en la unitat o en el text de l'examen.
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/graecia/graecia.htm
i en el menú clicar Gramàtica grega / Fonètica i escriptura / La transcripció del grec al català: normes bàsiques
o bé:
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/0_alumnos/espl00.php
y en el menú clicar en APLICACIONES / Buscador de lexemas (no usar la tecla INTRO, sino clicar con el ratón sobre el icono "Buscar" después de introducir la palabra)

No hay comentarios: